Grand Café De Bank te Doetinchem stelt deze algemene voorwaarden vast om het gebruik van haar website te reguleren. Door de website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

De inhoud van deze website is eigendom van Grand Café De Bank en mag niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of opnieuw worden gepubliceerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grand Café De Bank.

Grand Café De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig direct of indirect verlies of schade als gevolg van het gebruik van deze website, met inbegrip van het gebruik van informatie op de website of via links naar externe websites.

Grand Café De Bank behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het gebruik van de website valt onder de wetgeving van Nederland. De rechter in het arrondissement Zutphen heeft exclusieve jurisdictie over geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

Grand Café De Bank in Doetinchem hanteert de algemene voorwaarden zoals opgesteld door Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Grand Café is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van de gasten. Bij aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het Grand Café, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt. Het Grand Café behoudt zich het recht voor om gasten die overlast veroorzaken of zich niet aan de huisregels houden, te verzoeken het pand te verlaten. Daarnaast geldt er een rookverbod binnen het pand en is het niet toegestaan om eigen consumpties mee te brengen. Door het plaatsen van een reservering verklaart de gast akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Meer informatie is te vinden op de website van KHN. 

https://www.khn.nl/tools/uniforme-voorwaarden-horeca-nederlands

Laatst gewijzigd: 8-1-2024